SIZE : XS | 07.00 – 14.00 น. | แขกสูงสุด 150 ท่าน

พิธีเช้า เลี้ยงเที่ยง

สิ่งที่ได้ในแพ็คเกจ

  • สถานที่ : ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น รวมพื้นที่ Outdoor (ไม่ปิดสถานที่)
  • อุปกรณ์พิธีการครบ , นายพิธีช่วงเช้า
  • ตกแต่งใบเขียวหลากโทน (ไม่มีดอกไม้)
  • ทีมออร์แกไนเซอร์ :โปรดิวเซอร์ โคโปรดิวเซอร์ ทีมรันคิวครบทีม
  • ระบบเครื่องเสียง เวที
  • ที่พัก 1 ห้อง พักได้ 4 ท่าน ( 1  คืน )

เริ่มต้น 150,000 บาท

หมายเหตุ ; ยังไม่รวมพานขันหมาก , อาหาร, เครื่องดื่ม, วงดนตรี, ไม่รวมพิธีกรช่วงจัดเลี้ยงเที่ยง

 

ภาพตัวอย่างงาน :